Tuesday 05 December, 2023

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტები

ქალაქ საჩხერის ადმინისტრაციული ერთეული:

საჩხერე - წმინდა ნინოს ეკლესია - 1904 – 1905 წ.წ.

ღვთისმშობლის ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

 

საირხის ადმინისტრაციული ერთეული:

საირხის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია - XIX ს. (აღდგენა-რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 2000 - 2018 წლებში);

ჭორვილა - მაცხოვრის ეკლესია - XIX ს. (1901 წ.)

ჭორვილა - წმინდა მარინეს ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

ჭორვილა - წმინდა გიორგის ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

ჭორვილა - ცამეტი ასურელი მამის ეკლესია - 2000წ;

 

გორისის ადმინისტრაციული ერთეული:

გამოღმა არგვეთი - ღვთისმშობლის ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

გორისა - თხმორისის წმინდა გიორგის ეკლესია - XIX ს;

გორისა - ადაურის წმინდა გიორგის ეკლესია  - XIX ს;

 

ჭალოვანის ადმინისტრაციული ერთეული:

გორიჯვარი - წმინდა გიორგის ეკლესია - XIX ს;

ლაღური, ნასოფლარი გორიჯვართან - ნაეკლესიარი მიძინებისა

ხვანი - ნასაყდარი - გვიანი შუასაუკუნეები;

ხვანი - კვირაცხოვლის ნაეკლეიარი - გვიანი შუასაუკუნეები;

ხვანი - წმინდა გიორგის ეკლესია - XIX ს;

ღოდორა - წმინდა გიორგის ეკლესია - XIX ს;

ჭალოვანი - წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია - XIX ს;

ჭალოვანი - ბუკულაურის წმინდა გიორგის ეკლესია

ჭალოვანი - ბარბარე წმინდისა - XI – XII ს.ს.

წმანი - ნაეკლესიარი - გვიანი შუასაუკუნეები;

ქვემო ლიჩი - ნაეკლესიარი საკვირაოსი - XIX ს.

წმანი - შენობის კვალი - გვიანი შუასაუკუნეები;

ბუკვეთის წმინდა გიორგის ეკლესია

 

ცხომარეთის ადმინისტრაციული ერთეული:

ცხომარეთი - ჯრუჭის მონასტერი - X ს;

მოხვა - წმინდა გიორგის ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

უზუნთა - წმინდა გიორგის ეკლესია - XIX ს;

ნასოფლარი ზედა ყვიჩორი - ეკლესიის ნანგრევები ცხრა ძმა ცაცხვის სახელწოდებით;

სამღვთო (ნანგრევები) - ადრეული შუა საუკუნეები;

ნასოფლარი გიგილოური - ნაეკლესიარი - ადრეული შუასაუკუნეები;

 

ჯალაურთის ადმინისტრაციული ერთეული:

ჯალაურთა - წმინდა გიორგის ეკლესია - XIX-XX ს.ს;

ჯალაურთა - წმინდა ღვთისმშობლის ეკლესია - განვითარებული შუასაუკუნეები;

მოძვი - იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

მოძვი - წმინდა გიორგის ეკლესია - XIX-XX ს.ს;

 

 

ქორეთის ადმინისტრაციული ერთეული:

ქორეთი - უდერძის წმინდა გიორგის ეკლესია - XIX ს;

ქორეთი - მაცხოვრის სახელობის ეკლესია - XI ს;

კალვათა - სამების ეკლესია - XIX-XX ს.ს;

 

არგვეთის ადმინისტრაციული ერთეული:

სავანე - წმინდა გიორგის ეკლესია - XI ს;

სავანე - წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

მახათაური - თედორეწმინდას ეკლესია - XI ს;

ეთო-ეხვევი - დედა ხვთისას ეკლესია - XI ს;

 

სარეკის ადმინისტრაციული ერთეული:

სარეკი - ღვთაების ეკლესია - გვიანი სუასაუკუნეები;

სარეკი - დედა ღვთისას ეკლესია - XIX-XX ს.ს;

სარეკი - ეკლესია ოქონიგვერდი - გვიანი შუასაუკუნეები;

ბაჯითი - სამების ეკლესია - განვითარებული შუასაუკუნეები;

ბაჯითი - ახალი სამების ეკლესია - XIX ს;

ქვემოხევი - მთავარანგელოზის ეკლესია - XIX ს;

 

კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეული:

შომახეთი - ზარნალის წმინდა გიორგის ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

შომახეთი - წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია - XIX ს;

ძლევის წმინდა გიორგის ეკლესია - 1875 წ;

ნიგვზარა - იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია - განვითარებული შუასაუკუნეები;

ღვთისმშობლის ეკლესია - 1878 წ;

 

მერჯევის ადმინისტრაციული ერთეული:

მერჯევი - ანგაროულის ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

მერჯევი - სამების ეკლესია - XIX ს;

ივანწმინდა - ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

 

ჭალის ამინისტრაციული ერთეული:

ჭალა - ლაშეების ეკლესია - განვითარებული შუასაუკუნეები;

ჭალა - წმინდა გიორგის ეკლესია, აბაშიძეების - გვიანი შუასაუკუნეები;

ჭალა - მთაწმინდის წმინდა გიორრრგის ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

სპეთი - ზედა მაცხოვრის ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

სპეთი - წმინდა გიორგის ჯვარცმის ეკლესიის ნანგრევები - გვიანი შუასაუკუნეები;

დრბო - ყველაწმინდას ეკლესია - 1510 წ;

დარყა - ბერეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

დარყა - ეკლესიის ნანგრევები - განვითარებული შუასაუკუნეები;

დარყა - წმინდა გიორგის ეკლესია - განვიტარებული შუასაუკუნეები;

დარყა - მთავარანგელოზის ეკლესია - 1906-1907 წ.წ;

ნასოფლარ დავაეთის ეკლესია - XIX ს-ის II ნახევარი;

პერევი - საჯვარიის წმინდა გიორგის ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

ჯრია - წმინდა გიორგის ეკლესია - XIX ს;

ღონა - მთავარანგელოზის ეკლესია - XIX ს;

ნასოფლარ ჭლეების ეკლესია - ??

ჭიტაეთის ნაეკლესიარი - ??

 

ჩიხის ადმინისტრაციული ერთეული:

ჩიხა - ზედა სამების ეკლესია - XI ს;

ჩიხა - ქვედა სამების ეკლესია - 1910 – 2003 წ.წ;

ჩიხა - დედა ღვთისას ეკლესია საქალებოთი და იაკობაშვილების ციხე-კოშკით - XI – XII ს;

ორღული - წმინდა გიორგის ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

სხვიტორი - მაცხოვრის ამაღლების ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

მაშოს ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

ნასახტარი - განვითარებული შუასაუკუნეები;

კვერეთი - ნაეკლესიარი - განვითარებული შუასაუკუნეები;

დუნთა - საკვირაო ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

დუნთა - მთავარანგელოზის ეკლესია – XIX ს;

გორიჯვრის წმინდა გიორგის ეკლესია - განვითარებული შუასაუკუნეები, შემდგომში ერთნავიანი ბაზილიკა აგებულია XX ს;

სხვიტორი - ღვთისმშობლს ეკლესია - გვიანი შუასაუკუნეები;

სხვიტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის ეზო - კარის ეკლესია;