გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა სოლფე ლიჩის საჯარო სკოლაში

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საჩხერისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში, სოფ. ლიჩიდან თბილისი-სენაკი-ლესელიძე E60 ცენტრალურ მაგისტრალამდე საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის პროექტი

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარებისფონდი

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტები;

დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:

  • 2020 წლის 8 სექტემბერი, 11:30 საათი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფ. ლიჩის სჯარო სკოლის შენობა.
  • 2020 წლის 8 სექტემბერი,   17:00  საათი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი სოფ. ციცქიურის რიტუალების სახლის შენობა;

საჯაროგანხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge