2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ნოემბერი, 2020 წელი

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #1

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი #1

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი #2, 12 თებერვალი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი #3, 22 თებერვალი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკომომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის ოქმი #2, 23 თებერვალი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #3, 31 მარტი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #3, 30 მარტი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო სხდომის ოქმი #4, 29 მარტი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ (კულტურა,განათლება,ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1, 21 იანვარი, 2021წელი

წერილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3 29 მარტი 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის თავჯდომარისა და ჩიხის თემის დეპუტატის კობა ხვედელიძის მოსახლეობასთან შეხვედრების ოქმი,  20.11.2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #119  2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ, 29 ნოემბერი, 2018 წელი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილება #32  2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,  27 ნოემბერი, 2019 წელი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #24  2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, 11 დეკემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომის ოქმი #1, 14.აპრილი 2020 წელი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 2021 წლის აპრილი.

წერილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს 2020წლის 11 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილებების შესახებ

ინფორმაცია საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

წერილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს სს 'საჩხერეგაზისათვის' ქონების გადაცემის თაობაზე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება სს"საჩხერეგაზისათვის ქონების გადაცემაზე თანხმობის შესახებ

წერილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის მოძრავი ქონების თხოვების თაობაზე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის მოძრავი ქონების  თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის და საირხის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის იაგო ბერიძის 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #5, 13 აპრილი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#4, 14 აპრილი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი $4, 14 აპრილი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4, 14 აპრილი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #6, 26 აპრილი, 2021 წელი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #7, 24 მაისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5, 25 მაისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #8, 3 ივნისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #6, 7 ივნისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #8, 30 ივნისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #8, 30 ივნისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #9, 26 ივლისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #9, 28 ივლისი 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნა 2021 წლის (იანვარი-ივნისი) ბიუჯეტის შესრულების შედეგების შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #9,  28 ივლისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი # 10, 2 ავისტო, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი # 10, 2 აგვისტო, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი # 10, 2 აგვისტო, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #11, 25 ოქტომბერი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #12, 16 ნოემბერი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#7, 17 ნოემბერი, 2021 წელ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2021-2024 წლები)

საჩხერის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების (2021-2024 წლების) სამოქმედო გეგმა

საჩხერის მუნიცილალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების (2021-2024 წლების) სამოქმედო გეგმის დანართი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #13, 13 დეკემბერი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1, 13 დეკემბერი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2, 22 დეკემბერი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #14, 29 დეკემბერი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #16, 31 დეკემბერი 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #1, 18 იანვარი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #1, 18 იანვარი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #1, 20 იანვარი 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #2, 27 იანვარი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1, 27 იანვარი, 2022 წელი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #2, 28 იანვარი, 2022 წელი

საჩერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1, 28 იანვარი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #3, 10 თებერვალი, 2022 წელი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი #3, 11 თებერვალი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #3, 11 თებერვალი, 2022 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2, 10 თებერვალი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #4, 24.თებერვალი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2, 25 თებერვალი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #4, 25 თებერვალი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #4, 25 თებერვალი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ(კულტურა, განათლება, ახალგაზრდობა) სკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1, 20 იანვარი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ(კულტურა, განათლება, ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2, 2 თებერვალი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ (კულტურა, განათლება, ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3, 24 თებერვალი, 2022 წელ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3, 24 მარტი, 24 მარტი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #5, 24 მარტი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3, 24 მარტი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ (კულტურა, განათლება ,ახალაგაზრდობა) სკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4, 14 მარტი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ (კულტურა, განათლება, ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5, 24 მარტი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #6, 28 აპრილი, 2022 წელი

საჩხერის მუნისიპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4, 27 აპრილი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #6, 29 აპრილი,2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი#6, 28 აპრილი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#4,28 აპრილი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5, 24 მაისი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომის ოქმი#1, 1 მარტი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომის ოქმი #2, 24 მაისი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტ%

საჩხერის მუნისციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინასო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #11, 27 სექტემბერი, 2022 წელი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #8, 28 სექტემბერი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი#11, 28 სექტემბერი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #11, 30 სექტემბერი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #12, 21 ოქტომბერი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #9, 26 0ქტომბერი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დას

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ (საანგარიშო პერიოდი 1.12.2021წ.-1.12.2022წ)

 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საირხის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის იაგო ბერიძის ანგარიში 2022 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კორბოულისა დ ჭალოვანის ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის დავით მაჭარაშვილის ანგარიში 2022 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯალაურთის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის ტარიელ ხვედელიძის ანგარიში 2022 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჩიხის თემის მაჟორიტარი დეპყუტატის კობა ხვედელიძის ანგარიში 2022 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #14, 20 დეკემბერი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოცაილურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #11, 27 დეკემბერი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკომომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #12, 27 დეკემბერი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #16, 29 დეკემბერი, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #16, 30 დეკემბერი, 2022 წელი

პეტიცია (საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ შომახეთში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწეებულების შექმნისა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის შესახებ) 6 დეკემბერი, 2022 წელი

 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3, 27 დეკემბერი, 2022 წელი