ოთხშაბათი 01 დეკემბერი, 2021

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი# 1,  23 იანვარი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #2, 29 იანვარი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #2

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის სხდომის ოქმი #2, 24 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #3, 24 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება- კონსერვატორები"-ს სხდომის ოქმი1, ოქმი 2,  23 იანვარი -24 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #3, 26 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #4, 17 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #5, 25 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის   ოქმი #2, 25 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი# 3, 16 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტეის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი # 4, 13 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება-კონსერვატორები"-ს კომისიის სხდომის ოქმი #3, 12 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3, 16 მარტი 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ(კულტურა, განათლება, ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1, 7 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ (კულტურა, განათლება ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2, 21 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #3, 16 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომის ოქმი # 4, 28 აპრილი ,2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომი ოქმი #6, 29 აპრილი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #6,27 აპრილი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4,27 აპრილი 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #7, 27 მაისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #7, 27 მაისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #5, 25 მაისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #8, 8 ივნისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში, (იანვარ-მარტი), 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5, 8 ივნისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპლიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #9, 22 ივნისი, 2020 წელი

საჩხერის მინიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი# 6, 30 ივნისი,2020

საჩხერის მუნიციპალიტეტეის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #10, 17 ივლისი, 2020 წელი

საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი #10, 20 ივლისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #8, 20 ივლისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში, საანგარიშო პერიოდი 2020 წლის იანვარი-ივნისი(ბიუჯეტის შესრულების შესახებ)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #54 არჩევნებთან დაკავშირებით სტენდებისა და საარჩევნო პლაკატების განსათავსებლად ადგილების გამოყოფის შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #11, 29 ივლისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #12, 26 აგვისტო, 2020

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #9, 25 აგვისტო, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #11, 25 აგვისტო, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #7, 25 აგვისტო, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი# 12, 7 სექტემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა #13, 8 სექტემბერი,2020 წელი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #10, 8 სექტემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #14, 30 სექტემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #13, 26 ოქტომბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნა 2020 წლის 9 თვის(იანვარ-სექტემბერი) ბიუჯეტის შესრულების შედეგების შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #8,15 ოქტომბერი, 2020 წელი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ნოემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #14, 17 ნოემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 15, 19 ნოემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #16 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი #9

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #1

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი #1

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი #2, 12 თებერვალი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი #3, 22 თებერვალი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკომომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის ოქმი #2, 23 თებერვალი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #3, 31 მარტი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #3, 30 მარტი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო სხდომის ოქმი #4, 29 მარტი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ (კულტურა,განათლება,ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1, 21 იანვარი, 2021წელი

წერილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3 29 მარტი 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის თავჯდომარისა და ჩიხის თემის დეპუტატის კობა ხვედელიძის მოსახლეობასთან შეხვედრების ოქმი,  20.11.2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #119  2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ, 29 ნოემბერი, 2018 წელი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილება #32  2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,  27 ნოემბერი, 2019 წელი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #24  2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, 11 დეკემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომის ოქმი #1, 14.აპრილი 2020 წელი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 2021 წლის აპრილი.

წერილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს 2020წლის 11 დეკემბრის #24 დადგენილებაში ცვლილებების შესახებ

ინფორმაცია საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

წერილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს სს 'საჩხერეგაზისათვის' ქონების გადაცემის თაობაზე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება სს"საჩხერეგაზისათვის ქონების გადაცემაზე თანხმობის შესახებ

წერილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის მოძრავი ქონების თხოვების თაობაზე

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის მოძრავი ქონების  თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის და საირხის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის იაგო ბერიძის 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #5, 13 აპრილი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი#4, 14 აპრილი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი $4, 14 აპრილი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4, 14 აპრილი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #6, 26 აპრილი, 2021 წელი.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #7, 24 მაისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5, 25 მაისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #8, 3 ივნისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #6, 7 ივნისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #8, 30 ივნისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #8, 30 ივნისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #9, 26 ივლისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #9, 28 ივლისი 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნა 2021 წლის (იანვარი-ივნისი) ბიუჯეტის შესრულების შედეგების შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #9,  28 ივლისი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი # 10, 2 ავისტო, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი # 10, 2 აგვისტო, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი # 10, 2 აგვისტო, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #11, 25 ოქტომბერი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #12, 16 ნოემბერი, 2021 წელი