ორშაბათი 08 მარტი, 2021

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი# 1,  23 იანვარი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #2, 29 იანვარი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #2

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის სხდომის ოქმი #2, 24 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #3, 24 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება- კონსერვატორები"-ს სხდომის ოქმი1, ოქმი 2,  23 იანვარი -24 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #3, 26 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #4, 17 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #5, 25 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის   ოქმი #2, 25 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი# 3, 16 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტეის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი # 4, 13 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება-კონსერვატორები"-ს კომისიის სხდომის ოქმი #3, 12 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3, 16 მარტი 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ(კულტურა, განათლება, ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1, 7 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ (კულტურა, განათლება ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2, 21 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #3, 16 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომის ოქმი # 4, 28 აპრილი ,2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომი ოქმი #6, 29 აპრილი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #6,27 აპრილი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4,27 აპრილი 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #7, 27 მაისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #7, 27 მაისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #5, 25 მაისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #8, 8 ივნისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში, (იანვარ-მარტი), 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5, 8 ივნისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპლიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #9, 22 ივნისი, 2020 წელი

საჩხერის მინიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი# 6, 30 ივნისი,2020

საჩხერის მუნიციპალიტეტეის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #10, 17 ივლისი, 2020 წელი

საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი #10, 20 ივლისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #8, 20 ივლისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში, საანგარიშო პერიოდი 2020 წლის იანვარი-ივნისი(ბიუჯეტის შესრულების შესახებ)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #54 არჩევნებთან დაკავშირებით სტენდებისა და საარჩევნო პლაკატების განსათავსებლად ადგილების გამოყოფის შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #11, 29 ივლისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #12, 26 აგვისტო, 2020

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #9, 25 აგვისტო, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #11, 25 აგვისტო, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #7, 25 აგვისტო, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი# 12, 7 სექტემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა #13, 8 სექტემბერი,2020 წელი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #10, 8 სექტემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #14, 30 სექტემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #13, 26 ოქტომბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნა 2020 წლის 9 თვის(იანვარ-სექტემბერი) ბიუჯეტის შესრულების შედეგების შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #8,15 ოქტომბერი, 2020 წელი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ნოემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #14, 17 ნოემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 15, 19 ნოემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #16 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი #9

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #1

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი #1

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი #2, 12 თებერვალი, 2021 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი #3, 22 თებერვალი, 2021 წელი