პარასკევი 18 იანვარი, 2019

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სხდომის ოქმი N1 9 იანვარი 2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სხდომის ოქმი N2 14 თებერვალი 2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სხდომის ოქმი N3 6 ივნისი 2018 წ.

განკარგულება N37 წინასაარჩევნო შეხვედრების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N38 ბილბორდების და საარჩევნო პლაკატების განსათავსებლად ადგილების გამოყოფის შესახებ

საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N6 18 ივლისი, 2018 წ

საკრებულოს ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N12 24 ივლისი, 2018 წ

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №13 24 ივლისი, 2018 წ

საკრებულოს მორიგი სხდომა ოქმი №11 25 ივლისი 2018 წ 

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N15 29 აგვისტო, 2018 წელი

საკრებულოს სხდომა N14 29 აგვისტო, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, ო ქ მ ი №16, 17 ოქტომბერი 2018 წელი       

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N17 30 ოქტომბერი, 2018 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა N17 31 ოქტომბერი 2018 წელი

საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი N9 30 ოქტომბერი, 2018

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუროს სხდომა ორმი N18  27 ნოემბერი 2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ოქმი N18 29 ნოემბერი 2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სხდომის ოქმი N4 3 დეკემბერი 2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N19 21 დეკემბერი 2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის  ოქმი N10 21 დეკემბერი 2018 წ

აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის სხდომის ოქმი N1 2.02.2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ საკითხთა და აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის სხდომის ოქმი N2  15 მარტი, 2018 წ

აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის სხდომის ოქმი N3 27 აგვისტო, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N15  20 აგვისტო, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N16  18 ოქტომბერი, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N17  27 ნოემბერი, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N18  20 დეკემბერი, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი №20  26 დეკემბერი 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში, საანგარიშო პერიოდი 2018 წ 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის დავით მაჭარაშვილის 2018 წლის ანგარიში

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის მოკლე ანალიზი