მიმდინარეობს ტესტირება

განკარგულება N37 წინასაარჩევნო შეხვედრების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N38 ბილბორდების და საარჩევნო პლაკატების განსათავსებლად ადგილების გამოყოფის შესახებ

საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N6 18 ივლისი, 2018 წ

საკრებულოს ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N12 24 ივლისი, 2018 წ

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №13 24 ივლისი, 2018 წ

საკრებულოს მორიგი სხდომა ოქმი №11 25 ივლისი 2018 წ 

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N15 29 აგვისტო, 2018 წელი

საკრებულოს სხდომა N14 29 აგვისტო, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, ო ქ მ ი №16, 17 ოქტომბერი 2018 წელი       

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N17 30 ოქტომბერი, 2018 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა N17 31 ოქტომბერი 2018 წელი