ხუთშაბათი 05 დეკემბერი, 2019

აუქციონი და პრივატიზება