ორშაბათი 23 სექტემბერი, 2019

აუქციონი და პრივატიზება