პარასკევი 18 იანვარი, 2019

აუქციონი და პრივატიზება