ხუთშაბათი 23 სექტემბერი, 2021

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე