ხუთშაბათი 05 დეკემბერი, 2019

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე