ხუთშაბათი 13 აგვისტო, 2020

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე