ორშაბათი 06 თებერვალი, 2023

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე