ხუთშაბათი 28 იანვარი, 2021

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე