ორშაბათი 14 ოქტომბერი, 2019

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე