პარასკევი 07 ოქტომბერი, 2022

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე