ოთხშაბათი 26 თებერვალი, 2020

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე