მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე