პარასკევი 07 ოქტომბერი, 2022

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე