ოთხშაბათი 08 აპრილი, 2020

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე