მიმდინარეობს ტესტირება

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე