ორშაბათი 14 ოქტომბერი, 2019

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე