ხუთშაბათი 13 აგვისტო, 2020

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე