ორშაბათი 20 მაისი, 2019

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე