პარასკევი 05 ივნისი, 2020

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე