ხუთშაბათი 28 იანვარი, 2021

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე