სოფიო ქემერტელიძე

ა(ა).ი.პ. ,,სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი"

591 64 59 62