ქეთევან მაჭარაშვილი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის,  საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების უფროსი  

Ketevan Macharashvili - Head of Structural Unit Organizational, Material-Technical Support, Public Relations and Information Division 

Mail:k.macharashvili@sachkhere.gov.ge

Tel:  599 29 50 24

 

გაგა გრძელიძე – საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ–ტექნიკური  უზრუნველყოფის საკითხებში

Gaga Grdzelidze - Chief Specialist of Second Category of Organizational, Material-Technical Support, Public Relations and Information Division in Material and Technical Issues

Mail: gaga.grdzelidze@sachkhere.gov.ge

Tel: 595900656 

 

ირაკლი აბაშიძე- საორგანიზაციო, მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა  და საინფორმაციო განყოფილების  პირველის კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

Irakli Abashidze - Junior Specialist in Material and Technical Issues of the First Class of Organizational, Material Maintenance, Public Relations and Information Division

Mail:  irakli.abashidze@sachkhere.gov.ge

Tel: 598117700

 

მაკა კაციტაძე – საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში 

Maka Katsitadze - Senior Specialist of the Second Category of Organizational, Material-Technical Support, Public Relations and Information Division, Public Relations Issues

Mail: Maka.katsitadze@sachkhere.gov.ge

Tel: 595900635

 

მაკა შუკაკიძე – საორგანიზაციო, მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში

Maka Shukakidze - Chief Specialist in the Second category of Organizational, Material - Technical Provision, Public Relations and Information Division

Mail: maka.shukakidze@sachkhere.gov.ge

Tel: 558504104

 

დიანა ლაბუჩიძე – საორგანიზაციო, მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში

Diana Labuchidze - Senior Specialist of the Second category of Organizational, Material - Technical Support, Public Relations and Information Division

Mail: diana.labuchidze@sachkhere.gov.ge

Tel: 577628622

 

შოთა კაპანაძე –  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დამხმარე მოსამსახურის უფლებამოსილების შემსრულებელი ინფორმაციული ტექნოლოგიების საკითხებში 

Shota Kapanadze - Information Technician in Charge of Assistant Servant of Sachkhere Municipality

Mail: shota.kapanadze@sachkhere.gov.ge

Tel: 551916060

 

გიორგი წიქვაძე – საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დამხმარე მოსამსახურის-ოპერატორი  უფლებამოსილების  შემსრულებელი ვიდეო გადაღებისა და მონტაჟის საკითხები 

Giorgi Tsikvadze - Assistant Servant-Operator of Sachkhere Municipality City Hall Operating Video Performance and Editing Issues

Mail: giorgi.tsikvadze@sachkhere.gov.ge

Tel: 577977211

 

მარიამ აბჟანდაძე-მერის მდივან რეფერანტი

Mariam Abzandadze-Mayor's Secretary Referer

Tel: 599080870

Mail:mariam.abzhandadze@sachkhere.gov.ge

 

თამაზი ნადირაძე-მერის თანაშემწე

Tel: 599577798

Mail: tamazi.nadiradze@sachkhere.gov.ge


 


თეონა ჭუმბურიძე – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების უფროსი 

Teona Chumburidze - Head of the Legal Department of Secondary Structural Unit

Mail: teona.chumburidze@sachkhere.gov.ge

Tel:  595931346


მაია კუსიანი –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Maya Kusiani - Senior Specialist of Second Category of Legal Structural Unit

Mail: maia.kusiani@sachkhere.gov.ge

Tel: 595540090


შორენა ოგანეზოვი- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Shorena Oganazov - Senior Specialist of the Second Category of the Department of Secondary Structural Unit

Mail: shorena.oganezovi@sachkhere.gov.ge

Tel: 599077752


მაია მაჭარაშვილი- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილების უფროსი

Maia Macharashvili - Head of the Department of Secondary Structural Unit Records, Human Resources Management and Protocol

MAIL:maia.macharashvili@sachkhere.gov.ge

TEL: 595 900 643


მანანა გოშაძე- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში 

Manana Goshadze - Senior Specialist of Second Structural Unit Case Management, Human Resources Management and Protocol Division

MAIL: manana.goshadze@sachkhere.gov.ge

TEL:  591 334 491


ქეთო შარვაძე- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

Keto Sharvadze - Senior Specialist of Second Structural Unit Case Management, Human Resources Management and Protocol Division

MAIL: keto.sharvadze@sachkhere.gov.ge

TEL: 593 18 80 25


თეა ჭიღლაძე -მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის საკითხებში 

Tea Chigladze - Senior Specialist in Human Resources Management and Protocol Issues in the Second category of Human Resources Management and Protocol Division of Senior Structural Unit

MAIL: tea.chighlade@sachkhere.gov.ge

TEL: 577 62 84 67 


ნინო ნოზაძე- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილებისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის საკითხებში

Nino Nozadze - Senior Specialist of the Second Category of Human Resources Management and Protocol Division of Secondary Structural Unit Records, Human Resources Management and Protocol

MAIL:nino.nozadze@sachkhere.gov.ge

TEL: 555 344  000


ცისანა ნადირაძე-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

Tsisana Nadiradze - Head of the Coordination Department of the Mayor of Secondary Structural Unit

MAIL: tsisana.giorgadze@sachkhere.gov.ge

TEL: 595 90 06 50


ელენე გიორგაძე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის  წარმომადგენლების კოორდინაციის  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

Elene Giorgadze - Senior Specialist of the Second Category of Coordination Division of Representative Structural Unit Mayor

MAIL: elene.giorgadze@sachkhere.gov.ge

TEL: 595 33 44 81


ლეილა გოშაძე- ადმინისტრაციული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერულ და მაღალმთიანობის სტატუსთან დაკავშირებულ საკითხებში

Leila Goshadze - Senior Specialist of Secondary Service Category on Gender and Mountainous Status Issues

MAIL: leila.goshadze@sachkhere.gov.ge

TEL:  599 10 01 52


დავით მაჭარაშვილი - საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  მძღოლის უფლებამოსილების შემსრულებელი 

Davit Macharashvili - the executor of the driver of the Sachkhere Municipality City Hall

MAIL: 

TEL:577628460


ნინა დოლიძე – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ეკონომიკისა და სტატისტიკის საკითხებში

Nina Dolidze - Senior Specialist of the Second Category of Economic Development, Statistics and Property Management Service of the Primary Structural Unit in Economics and Statistics

Mail: nina.dolidze@sachkhere.gov.ge

Tel: 599358999

 

ია ცუხიშვილი –  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონებისა და მიწის მართვის საკითხებში

Ia Tsukhishvili - Senior Specialist of Second Category of Economic Development, Statistics and Property Management Service of Primary Structural Unit Property and Land Management

Mail: ia.tsukhishvili@sachkhere.gov.ge

Tel: 599435700

 

დარეჯან ფალავანდიშვილი -  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი აგრარულ საკითხებში

Darejan Phalavandishvili - Junior Specialist in the First category of Economic Development, Statistics and Property Management of Primary Structural Unit in Agrarian Issues

TEL: 591 00 44 30 

MAIL: d.palavandishvili@sachkhere.gov.ge

 

არჩილ დარბაიძე-დამხმარე ამოცანების შესრულების მიზნით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის უფლებამოსილების შემსრულებელი

TEL: 555593030

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ბორის მეცხოვრიშვილი-ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი

Boris Metskhovrishvili - Head of Infrastructure Division of Secondary Structural Unit of Infrastructure, Transport and Improvement Service

MAIL: b.metskhovrishvili@sachkhere.gov.ge

TEL: 599 18 77 28

 

ხათუნა ზაბახიძე  - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Khatuna Zabakhidze - Senior Specialist of Second Category of Secondary Structural Unit Infrastructure Division of Infrastructure, Transport and Improvement Service

MAIL: khatuna.zabakhidze@sachkhere.gov.ge

TEL: 577 62 86 20

 

მზია დეკანოიძე - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Mzia Dekanoidze - Senior Specialist of the Second Category of Secondary Structural Unit Infrastructure Division of Infrastructure, Transport and Improvement Service

MAIL: mzia.dekanoidze@sachkhere.gov.ge

TEL: 599 60 59 99

 

ალექსანდრე ტაბატაძე - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Aleqsandre Tabatadze - Senior Specialist at Infrastructure, Transport and Improvement Service

MAIL: a.tabatadze@sachkhere.gov.ge

TEL: 555 48 80 60

 

ზურაბ კიპაროიძე - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Zurab Kiparoidze - Senior Specialist at the Second Category of Infrastructure, Transport and Improvement Service

MAIL: zurabi.kiparoidze@sachkhere.gov.ge

TEL: 555 96 55 36

 

ზურაბ თურმანიძე –  კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურის დარგში

Zurab Turmanidze - Senior Specialist in Culture, Education, Sports, Monument Protection and Youth Affairs Service

Mail: zurab.turmanidze@sachkhere.gov.ge

Tel:    599 286414

 


ლიანა ვეშაპიძე –  კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურის დარგში

Liana Veshapidze - Senior Specialist at the Department of Culture, Education, Sports, Monument Protection and Youth Affairs Department of Culture

Mail:  liana.veshapidze@sachkhere.gov.ge

Tel: 599 16 30 17

 

სოფიო აბაშიძე – კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსი

Sophio Abashidze - Head of Department of Culture, Education, Sport, Monument Protection and Youth Affairs, Department of Secondary Structural Unit Tourism, Sports and Youth Affairs

Mail: sopio.abashidze@sachkhere.gov.ge

Tel: 599 999 163 

      577 977 608

 

ხატია ნადირაძე – კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდობის საკითხებში

Khatia Nadiradze - Head of the Department of Youth, Department of Tourism, Sports and Youth Affairs, Department of Secondary Structural Unit of Culture, Education, Sports, Monument Protection and Youth Affairs

Mail: khatia.nadiradze@sachkhere.gov.ge

Tel: 577 977610

      598 220571

 

თეონა ზაბახიძე-კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის  საკითხებში

Teona Zabakhidze - Head of Department of Tourism, Sports and Youth Affairs of the Ministry of Culture, Education, Sport, Monument Protection and Youth Affairs Department of secondary structural unit,

Mail:teona.zabakhidze@sachkhere.gov.ge

Tel:597301010

 

კახა სამყურაშვილი-კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის  საკითხებში

Kakha Samkurashvili - Senior Specialist in the Third category of Department of Tourism, Sports and Youth Affairs, Department of Tourism, Ministry of Culture, Education, Sport, Monument Protection and Youth Affairs, Department of Tourism

Mail: kakha.samkurashvili@sachkhere.gov.ge

Tel: 595020072

 

ნინო ხუციშვილი –   კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

Nino Khutsishvili - senior specialist of the third category of culture, education, sports, monument protection and youth affairs service

Mail: n.khutsishvili@sachkhere@gov.ge

Tel: 599 382083

      577 977418

 

ხათუნა ქველაძე –  კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლების დარგში

Khatuna Kveladze - Senior Specialist in the Third category of Culture, Education, Sports, Monument Protection and Youth Affairs Service

Mail: khatuna.kveladze@sachkhere.gov.ge

Tel: 557 735715

 

ჟანა შუკაკიძე –  კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში

Jana Shukakidze - Senior Specialist in the Third category of Culture, Education, Sports, Monument Protection and Youth Affairs Department of Cultural Heritage Preservation

Mail: zhana.shukakidze@sachkhere.gov.ge

Tel: 599 796134

 

გურამ შუკაკიძე –  კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალსტი ღონისძიებათა სარეჟისორო მომსახურების საკითხებში 

Guram Shukakidze - Junior Specialist of the First category of Culture, Education, Sports, Monument Protection and Youth Affairs Service for Direction Services

Mail: gurami.shukakidze@sachkhere.gov.ge

Tel: 591 052136

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ირმა ჩაჩანიძე- ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი შრომისა და სოციალურ საკითხებში 

Irma Chachanidze - Senior Specialist in the Second Category of Health and Social Care Service in Labor and Social Issues

MAIL: irma.chachanidze@sachkhere.gov.ge

TEL:577 97 74 56

 

ლია წერეთელი - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომისა და სოციალურ საკითხებში

Lia Tsereteli - Senior Specialist in the Second category of Health and Social Care Service in Labor and Social Issues

MAIL: lia.tsereteli@sachkhere.gov.ge

TEL: 591 65 17 71

 

ნანა არაბიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურისმესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის და სოციალურ საკითხებში

Nana Arabidze - Senior Specialist at the Health and Social Care Service category in Labor and Social Affairs

MAIL: nana.arabidze@sachkhere.gov.ge

TEL:577 97 75 98

 

მაკა გელხვიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში

Maka Gelkhvidze - Senior Specialist in the Second category of Health and Social Care Service in Public Health

MAIL: maka.gelhkhvidze@sachkhere.gov.ge

TEL: 577 97 75 12

 

ნინო გიორგაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების საკითხებში 

Nino Giorgadze - Senior Specialist of Health and Social Service Department of IDPs and Internally Displaced Persons Service

MAIL: n.giorgadze@sachkhere.gov.ge

TEL: 577 97 74 98

 

მაია ბუღაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ვეტერანთა მომსახურების საკითხებში

Maia Bugadze - Senior Specialist of Veterinary Services in the Second category of Health and Social Services

MAIL: maia.bughadze@sachkhere.gov.ge

TEL:  577 97 70 83 

 

ცირა  გვარამაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში 

Tsira Gvaramadze - Health Care and Social Care Department's third category junior specialist in health and social issues

MAIL: tsira.gvaramadze@sachkhere.gov.ge

TEL: 577 62 86 24

 

თეონა გოგატიშვილი-ჯანმრთელობისა და საოციალური დაცვის  სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი შშმ პირთა მომსახურების საკითხებში

Teona Gogatishvili - First Category Junior Specialist for Health and Care Protection Services for People with Disabilities

TEL: 591403283 

_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ელისო ჯაფარიძე-სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

Eliso Japaridze - Senior Specialist of Military Category and Recruiting Service, Military Recording and Recruiting Issues

TEL:599 23 55 27

MAIL: eliso.japaridze@sachkhere.gov.ge

 

ქეთო სადღობელაშვილი-სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სპეციალისტი, რეზერვისტთა აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

Keto Sadgobelashvili - Senior Specialist of the Military Category and Recruiting Service Department, Reservists for Recording and Recruiting Issues

TEL: 598 17 20 03

MAIL:  k.sadghobelashvili@sachkhere.gov.ge

 

თეიმურაზ ჭიღლაძე-სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, რეზერვისტთა აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

Teimuraz Chighladze - Senior Specialist of the Second Category of Military Recording and Recruiting Service, Registry of Accounting and Recruiting

TEL: 551 77 73 63

MAIL: teimuraz.chighladze@sachkhere.gov.ge

 

მერაბ კაპანაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, წვევამდელთა  აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

Merab Kapanadze - Senior Specialist of Second Category of Military Recording and Recruiting Service, Recording and Recruitment of Conscription

TEL:577 62 86 21

MAIL: merabi.kapanadze@sachkhere.gov.ge

 

რევაზ ყიფშიძე-სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურისმეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი, წვევამდელთა  აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

Revaz Kipshidze - Senior Specialist of Military Recording and Recruiting Service, Recording and Recruitment of Conscription

 TEL:577 62 8462

MAIL: revazi.kipshidze@sachkhere.gov.ge

 

მიხეილ მიქაბერიძე-სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურისმესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი, წვევამდელთა  აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

Mikheil Mikaberidze - senior specialist of the third category of military recording and recruitment service, recording and recruitment of recruits

TEL:595 28 26 36

MAIL: mikheil.mikaberidze@sachkhere.gov.ge

 

ვიტალი ბახტურიძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, წვევამდელთა  აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

Vitaly Bakhturidze - senior specialist of the third category of Military Accounting and Recruiting Service, recording and recruitment of recruits

TEL: 577 62 84 64

MAIL:vitali.bakhturidze@sachkhere.gov.ge

 

ირინე მესხი - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მეორე კატეგორიის კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საქმისწარმოების საკითხებში

Irine Meskhi - Senior Specialist of the Second Category of Military Recording and Recruiting Service, Issues of Issues

TEL: 599 21 06 27

MAIL: irine.meskhi@sachkhere.gov.ge

 

ლალი გაბაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი

Lali Gabadze - Senior Specialist of the Third Category of Military Recording and Recruiting Service, Secretary of the Commission

TEL: 577 97 75 93

MAIL: lali.gabadze@sachkhere.gov.ge

 

გიორგი შაორშაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში 

Giorgi Shaurashadze - Senior Specialist of the Military Category and Military Recruitment Service at Conservation and Recruiting

MAIL: giorgi.shaorshadze@sachkhere.gov.ge

TEL: 577 61 98 20

 

ზურაბი ნოზაძე-სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

Zurab Nozadze - senior specialist of the third category of military recording and recruitment service recruits and recruiters

TEL: 595508625

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დავით ჭიღლაძე-შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ინსპექტირების საკითხებში

David Chigladze - Senior Specialist of the Second Category of Internal Audit and Inspection Service

MAIL: daviti.chighladze@sachkhere.gov.ge

TEL: 599 89 41 11

 

დავით ჭიტაძე-შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში

David Chitadze - Senior Specialist of the Second Category of Internal Audit and Inspection Service

MAIL: daviti.chitadze@sachkhere.gov.ge

TEL: 577 97 75 23

 

გიორგი ბუღაძე-შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების  სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში

Giorgi Bugadze - Senior Specialist of the Second Category of Internal Audit and Inspection Service

MAIL: giorgi.bughadze@sachkhere.gov.ge

TEL: 577 97 75 87

 

გიორგი დეკანოიძე-შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების  სამსახურის მეორე კატეგორიის სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში

Giorgi Dekanoidze - specialist of the second category of Internal Audit and Inspection Service

 MAIL: giorgi.dekanoidze@sachkhere.gov.ge

TEL: 57762 84 83

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ინგა შუკაკიძე-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  საბიუჯეტო უზრუნველყოფის სახაზინო და საფინანსო განყოფილების უფროსი

Inga Shukakidze - Head of the Financial and Budgetary Service, Treasury and Financial Division of Budgetary Support of Secondary Structural Unit

MAIL: inga.shukakidze@sachkhere.gov.ge

TEL:595 56 12 79

 

ნანა ბარსონიძე-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო უზრუნველყოფის, სახაზინო და საფინანსო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Nana Barsonidze - Senior Specialist of the Second Category of Finance and Budgetary Budget Provision, Treasury and Financial Division

MAIL: nana.barsonidze@sachkhere.gov.ge

TEL: 591 02 22 68

 

ხათუნა ბანძელაძე-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო უზრუნველყოფის, სახაზინო და საფინანსო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი, საქმისწარმოების საკითხებში

Khatuna Bandzeladze - Senior Specialist of the Second Category of Financial and Budgetary Budget Provision, Treasury and Financial Division, Issues of Issues

MAIL: khatuna.bandzeladze@sachkhere.gov.ge

TEL: 577 97 72 19

 

ზეინაბ ჯაფარიძე-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო უზრუნველყოფის, სახაზინო და საფინანსო განყოფილებისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Zeinab Japaridze - Senior Specialist of the Department of Finance and Budgetary Budget Provision, Department of Treasury and Financial Division

MAIL:  zeinabi.japaridze@sachkhere.gov.ge

TEL:  591 05 22 73

 

გოჩა ცუცქირიძე - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო უზრუნველყოფის, სახაზინო და საფინანსო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

Gocha Tsutskiridze - Senior Specialist of the Second Category of Finance and Budgetary Budget Provision, Treasury and Financial Division

MAIL: g.tsutskiridze@sachkhere.gov.ge

TEL:  599 10 03 08

 

 

ვიტალი დოლიძე- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დამხმარე მოსამხსახურის უფლებამოსილების შმესრულებელი საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვის საკითხებში

Vitaly Dolidze - Assistant Chancellor of Financial and Budgetary Service at the Sachkhere Municipality Budget Planning Issues

MAIL: vitali.dolidze@sachkhere.gov.ge

TEL: 599 23 77 92


ელგიზი ქიმაძე-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის  შრომითი ხელშეკრულებიტ დასაქმებული პირის უფლებამოსილების შემსრულებელი

MAIL: elgizi.kimadze@sachkhere.gov.ge

TEL: 599 264460


 

ნინო გოგატიშვილი-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მეორადი სტურუქტურული ერთეულის  ბუღალტერიის განყოფილების უფროსი

Nino Gogatishvili - Head of Accounting Division of Structural Unit of Financial and Budgetary Service

MAIL: nino.gogatishvili@sachkhere.gov.ge

TEL: 595 90 06 44

 

ელისო კაციტაძე -  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტერიის განყოფილებისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Eliso Katsitadze - Senior Specialist of the Second category of Accounting Division of Financial and Budget

MAIL: eliso.katsitadze@sachkhere.gov.ge

TEL: 591 05 22 69

 

ნინო ტყემალაძე- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, ბუღალტერიის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ხელფასებისა და სალარო ოპერაციების აღრიცხვის

Nino Tkemaladze - Senior Specialist of the Second Category of Accounting Division of Financial and Budgetary Service, Registration of Salaries and Cash Operations

MAIL: nino.tkemaladze@sachkhere.gov.ge

TEL: 598 84 44 77

 

 

ნანა ლომიძე-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი განხორციელებული შესყიდვების აღრიცხვა-ანგარიშსწორების საკითხებში

Nana Lomidze - Senior Specialist of Second Category of Procurement Department of Financial and Budgetary Service in Accounting-Settlement Issues

MAIL: nana.lomidze@sachkhere.gov.ge

TEL: 591 05 22 70

 

ლია ლომიძე- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსისპეციალისტი შესყიდვების დაგეგმვის საკითხებში

Lia Lomidze - Chief Specialist of the Second Category of Procurement Division of Financial and Budgetary Service in Procurement Planning Issues

MAIL: lia.lomidze@sachkhere.gov.ge

TEL: 599 96 00 43

 

 ანა ბუსხკრიკიძე - საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების დაგეგმვის საკითხებში

Ana Buskrrikidze - Senior Specialist of the Second Category of Procurement Division of Financial Budgeting Service in Procurement Planning Issues

MAIL:  ana.buskhrikidze@sachkhere.gov.ge

TEL:  555 27 30 31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დიმიტრი გოდაბრელიძე-ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის-არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილების უფროსი

MAIL:  dimitri.godabrelidze@sachkhere.gov.ge