ქეთევან მაჭარაშვილი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის,  საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების უფროსი  

Mail: macharashviliqetevan@gmail.com

Tel:  599 29 50 24

 

 

გაგა გრძელიძე – საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ–ტექნიკური  უზრუნველყოფის საკითხებში

Mail: grdzelidze.1974@mail.ru

Tel: 595900656 

 

ირაკლი აბაშიძე- საორგანიზაციო, მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა  და საინფორმაციო განყოფილების  პირველის კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი  მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

Mail:  IRAKLI_ABASHIDZE@MAIL.RU

Tel: 598117700

 

მაკა კაციტაძე – საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში 

 

Mail: Makakatsitadze73@gmail.com

Tel: 595900635

 

მაკა შუკაკიძე – საორგანიზაციო, მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში

Mail: maka.shukakidze.77@mail.ru

Tel: 558504104

 

დიანა ლაბუჩიძე – საორგანიზაციო, მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში

Mail: dianalabuchidze@gmail.com

       di_labuchidze@yahoo.com

Tel: 577628622

 

შოთა კაპანაძე –  საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დამხმარე მოსამსახურის უფლებამოსილების შემსრულებელი ინფორმაციული ტექნოლოგიების საკითხებში 

Mail: shotakapanadze@yahoo.com

Tel: 551916060

 

გიორგი წიქვაძე – საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის დამხმარე მოსამსახურის-ოპერატორი  უფლებამოსილების  შემსრულებელი ვიდეო გადაღებისა და მონტაჟის საკითხები 

Mail: giorgi230576@mail.ru

Tel: 577977211

 

მარიამ აბჟანდაძე-მერის მდივან რეფერანტი

Tel: 599080870

Mail:mabzhandadze@yahoo.com


 


თეონა ჭუმბურიძე – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების უფროსი 

Mail: chumburidzeteona@gmail.com

Tel:  595931346


მაია კუსიანი –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Mail: kusianimaia@gmail.com

Tel: 595540090


შორენა ოგანეზოვი- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

Mail: shorena.oganezovi@yahoo.com

Tel: 599077752


მაია მაჭარაშვილი- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილების უფროსი

MAIL:maiamacharashvili2014gmail.com

TEL: 595 900 643


მანანა გოშაძე- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში 

MAIL: mananagoshadze@gmail.com

TEL:  591 334 491


ქეთო შარვაძე- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

MAIL:qetinosharvadze@gmail.com

TEL: 593 18 80 25


თეა ჭიღლაძე -მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის საკითხებში 

MAIL: teachigladze@mail.ru

TEL: 577 62 84 67 


ნინო ნოზაძე- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმისწარმოების, ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის განყოფილებისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და პროტოკოლის საკითხებში

MAIL:ninonozadze211@yahoo.com

TEL: 555 344  000


ცისანა ნადირაძე-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

MAIL:nadiradzecisana2014@gmail.com

TEL: 595 90 06 50


ელენე გიორგაძე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის  წარმომადგენლების კოორდინაციის  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

MAIL: Elenegiorgadze888@gmail.com

TEL: 595 33 44 81


ლეილა გოშაძე- ადმინისტრაციული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერულ და მაღალმთიანობის სტატუსთან დაკავშირებულ საკითხებში

MAIL: lela goshadze1969@mail.ru

TEL:  599 10 01 52


დავით მაჭარაშვილი - საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  მძღოლის უფლებამოსილების შემსრულებელი 

MAIL: 

TEL:577628460


ნინა დოლიძე – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ეკონომიკისა და სტატისტიკის საკითხებში

Mail: ekonomikis.ganyofileba@mail.ru

Tel: 599358999

ია ცუხიშვილი –  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონებისა და მიწის მართვის საკითხებში

 

Mail: ekonomikis.ganyofileba@mail.ru

Tel: 599435700

დარეჯან ფალავანდიშვილი -  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი აგრარულ საკითხებში

TEL:  falavandishvili82@mailru

MAIL: 591 00 44 30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ბორის მეცხოვრიშვილი-ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი

MAIL: sachxere.zi@gmail.com

TEL: 599 18 77 28

 

 ხათუნა ზაბახიძე  - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

MAIL: xatunazabaxidze2014@gmail.com

TEL: 577 62 86 20

 

მზია დეკანოიძე - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ინფრასტრუქტურის განყოფილებისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

MAIL: Dekanoidzemzia2014@gmail.com

TEL: 599 60 59 99

 

ალექსანდრე ტაბატაძე - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

MAIL: sandrotabatadze@mail.ru

TEL: 555 48 80 60

 

ზურაბ კიპაროიძე - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

MAIL: kiparoidzez@yahoo.com

TEL: 555 96 55 36

ზურაბ თურმანიძე –  კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურის დარგში

Mail: Turmanidzezura49@gmail.com

Tel:    599 286414


ლიანა ვეშაპიძე –  კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურის დარგში

Mail:  lia.veshapidze@yandex.ru

Tel: 599 16 30 17

 

სოფიო აბაშიძე – კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსი

Mail: abashidzesofo@yahoo.com

Tel: 599 999 163 

      577 977 608

ხატია ნადირაძე – კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდობის საკითხებში

Mail: Nadiradze_xatia@yahoo.com

Tel: 577 977610

      598 220571

თეონა ზაბახიძე-კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის  საკითხებში

Mail:

Tel:597301010

კახა სამყურაშვილი-კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის  საკითხებში

Mail:

Tel: 595020072

ნინო ხუციშვილი –   კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

Mail: Ninoxuci17@gmail.com

Tel: 599 382083

      577 977418

ხათუნა ქველაძე –  კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლების დარგშ

Mail: qveladzex@mail.ru

Tel: 557 735715

ჟანა შუკაკიძე –  კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში

Mail: janashukakidze@yahoo.com

Tel: 599 796134

გურამ შუკაკიძე –  კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალსტი ღონისძიებათა სარეჟისორო მომსახურების საკითხებში 

Mail: guroshuka@gmail.com

Tel: 591 052136

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ირმა ჩაჩანიძე- ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი შრომისა და სოციალურ საკითხებში 

MAIL: irma_ko@yahoo.com

TEL:577 97 74 56

 

ლია წერეთელი - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომისა და სოციალურ საკითხებში

MAIL: lia wereteli@yahoo.com

TEL: 591 65 17 71

 

ნანა არაბიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურისმესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის და სოციალურ საკითხებში

MAIL: narabidze2@gmail.com

TEL:577 97 75 98

 

მაკა გელხვიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში

MAIL: gelxvidzemaka@yahoo.com

TEL: 577 97 75 12

 ნინო გიორგაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების საკითხებში 

MAIL: nino_giorgadze_91@mail.ru

TEL: 577 97 74 98

 

მაია ბუღაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ვეტერანთა მომსახურების საკითხებში

MAIL: maiabughadze@yahoo.com

TEL:  577 97 70 83 

 

ცირა  გვარამაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში 

MAIL: cira gvaramadze@mail.ru

TEL: 577 62 86 24

თეონა გოგატიშვილი-ჯანმრთელობისა და საოციალური დაცვის  სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი შშმ პირთა მომსახურების საკითხებში

TEL: 591403283 

_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ელისო ჯაფარიძე-სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

TEL:599 23 55 27

MAIL: el.japaridze61@gmail.com

 ქეთო სადღობელაშვილი-სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სპეციალისტი, რეზერვისტთა აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

TEL: 598 17 20 03

MAIL:  q.sadgobelashvili@mail.ru

 

თეიმურაზ ჭიღლაძე-სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, რეზერვისტთა აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

TEL: 551 77 73 63

MAIL: Chigladze53@mail.ru

 

მერაბ კაპანაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, წვევამდელთა  აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

TEL:577 62 86 21

MAIL:Merabi.kapanadze.56@mail.ru

 

რევაზ ყიფშიძე-სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურისმეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი, წვევამდელთა  აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

 TEL:577 62 8462

MAIL: 

 

მიხეილ მიქაბერიძე-სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურისმესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი, წვევამდელთა  აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

TEL:595 28 26 36

MAIL:Miqaberidze.50@mail.ru

 

ვიტალი ბახტურიძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, წვევამდელთა  აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

TEL: 577 62 84 64

MAIL:vbaxturidze@mail.ru

 

ირინე მესხი - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მეორე კატეგორიის კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, საქმისწარმოების საკითხებში

TEL: 599 21 06 27

MAIL: irinemeskhi@gmail.com

 

ლალი გაბაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი

TEL: 577 97 75 93

MAIL: l.gabadze1970@gmail.com

 

გიორგი შაორშაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში 

MAIL: GIORGISHAORSHADZE@GMAIL.COM

TEL: 577 61 98 20

ზურაბი ნოზაძე-სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

TEL: 595508625

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დავით ჭიღლაძე-შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

MAIL: datochigladze@gmail.com

TEL: 599 89 41 11

 

დავით ჭიტაძე-შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

MAIL: datochitadze3@gmail.com

TEL: 577 97 75 23

გიორგი ბუღაძე-შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების  სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

MAIL: Bugadzegio12@gmail.com

TEL: 577 97 75 87

გიორგი დეკანოიძე-შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების  სამსახურის მეორე კატეგორიის სპეციალისტი

 MAIL: gdekanoidze4@gmail.com

TEL: 57762 84 83

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ინგა შუკაკიძე-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  საბიუჯეტო უზრუნველყოფის სახაზინო და საფინანსო განყოფილების უფროსი

MAIL:inga.shukakidze@yahoo.com

TEL:595 56 12 79

 

ნანა ბარსონიძე-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო უზრუნველყოფის, სახაზინო და საფინანსო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

MAIL: nana.barsonidze1@mail.ru

TEL: 591 02 22 68

 

ხათუნა ბანძელაძე-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო უზრუნველყოფის, სახაზინო და საფინანსო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი, საქმისწარმოების საკითხებში

MAIL: xatobandzeladze@mail.ru

TEL: 577 97 72 19

 

ზეინაბ ჯაფარიძე-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო უზრუნველყოფის, სახაზინო და საფინანსო განყოფილებისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

MAIL:  jafaridze5@yahoo.com

TEL:  591 05 22 73

 

გოჩა ცუცქირიძე - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო უზრუნველყოფის, სახაზინო და საფინანსო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

MAIL: gochacucqiridze@gmail.com

TEL:  599 10 03 08

 

 

ვიტალი დოლიძე- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დამხმარე მოსამხსახურის უფლებამოსილების შმესრულებელი საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვის საკითხებში

MAIL: 

TEL: 599 23 77 92

 

ნინო გოგატიშვილი-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მეორადი სტურუქტურული ერთეულის  ბუღალტერიის განყოფილების უფროსი

MAIL: nino_gogatishvili@yahoo.com

TEL: 595 90 06 44

 

ელისო კაციტაძე -  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტერიის განყოფილებისმეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

MAIL: eliso.kacitadze@mail.ru

TEL: 591 05 22 69

 

ნინო ტყემალაძე- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, ბუღალტერიის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ხელფასებისა და სალარო ოპერაციების აღრიცხვის

MAIL: nino.tkemaladze.80@mail.ru

TEL: 598 84 44 77

 

გიორგი ცუხიშვილი- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვების განყოფილების უფროსი

MAIL: gcuxiSvili@list.ru

TEL: 595 90 04 87

 

ნანა ლომიძე-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი განხორციელებული შესყიდვების აღრიცხვა-ანგარიშსწორების საკითხებში

MAIL: mariam.labuchidze@mail.ru

TEL: 591 05 22 70

 

ლია ლომიძე- საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსისპეციალისტი შესყიდვების დაგეგმვის საკითხებში

MAIL: lomidze1959@mail.ru

TEL: 599 96 00 43

 

 ანა ბუსხკრიკიძე - საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების დაგეგმვის საკითხებში

MAIL:  ana.buskhrikidze@gmail.com

TEL:  555 27 30 31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

კახაბერ ცარციძე - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

MAIL: kaxa.tsartsidze@mail.ru

TEL:598 87 70 25

დარეჯან ლომიძე - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

MAIL: dali.lomiZe2013@mail.ru

 

დავით ფატარიძე -სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და  მშენებლობის სამსახურის   მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

MAIL: davitfataridze@gmail.com

TEL: 577 97 76 46

თემური კაპანაძე- სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის დამხმარე მოსამსახურის უფლებამოსილების მოვალეობის შემესრულებელი ობიექტის პროექტირების საკითხებში

MAIL: temurikanadze@mail.ru

TEL:  551 23 23 29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ალექსანდრე ნოზაძე - ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი არქმშენინსპექტორი

MAIL: aleksandre.nozadze.65@mail.ru

TEL: 599 000 158 

მანანა ცერცვაძე- ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში

MAIL: cercvadze.manana@gmail.com

TEL: 599 77 99 63

ღენტორ ჭიტაძე - ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში

MAIL: gentorichitadze@gmail.com

TEL:  598 14 35 45

ლაშა ბერიძე - ზედამხედველობის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში

MAIL: beridze.lash@gmail.com

TEL:  577 97 75 22

პეტრე ფალავანდიშვილი - ზედამხედველობის სამსახურის  მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ადმინისტრაციული ზედამხედველობის საკითხებში

TEL: 577 030317

MAIL: petref@mail.ru