ორშაბათი 25 სექტემბერი, 2023

ირაკლი ჩხიკვაძე - საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე