ირაკლი ჩხიკვაძე - საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე