ციხე მოდინახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს