#მოდინახისფერდობი #ესჩვენისაჩხერეა განათებული მოდინახის ფერდობი