#გზებისრეაბილიტაცია #აღმშენებლობა-და-განვითარება-ყველგან

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფლებში: ქორეთი, კალვათა, პასიეთი -საავტომობილო გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შპს "ჯთბ გოლდენ ეიჯ" ასრულებს. ზემოაღნიშნული გზა მეტად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და მისი რეაბილიტაცია მაცხოვრებლების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. შეგახსენებთ, რომ მუნიციპალიტეტში აღმშენებლობის პროცესი მიმდინარეობს. კეთდება საავტომობილო და საუბნო გზები, მიმდინარეობს სხვა მნიშნველოვანი პროექტები, რომლებიც გამომდინარეობს მოქალაქეების საჭიროებებიდან და პასუხობს მათ მოთხოვნებს.

The reinforcement of reinforced concrete pavement works in Sachkhere municipality, in the villages: koreeti, kalvta, passieti road. The works are performed by JSC "JB GOLDEN AG" LTD. The abovementioned road is very important for the local population and its rehabilitation aims to improve the living conditions of the residents. Recall that the reconstruction process is going on in the municipality. The road and road are being done, other important projects are being pursued from the needs of the citizens and their requirements are met.