ს.დურმიშიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია დაიწყო

ქ. საჩხერეში ს. დურმიშიძის ქუჩაზე დ. მოსიაშვილის სახელობის სპორტული მოედნის რეკონსტრუქცია დაიწყო. მოხდება სპორტული მოედნის შემოღობვა, დაიგება ხელოვნური საფარი, დამონტაჟდება განათებები; გარდა ამისა აქვე მოეწყობა საბავშვო მოედანი, სადაც განთავსდება ე.წ. "კაუჩუკი"-ს საფარი,დაიდგმება სავარჯიშო მოწყობილობები, განთავსდება ძელსკამები. აღნიშნული მოედნის რეკონსტრუქციას ადგილობრივი ბიუჯეტი აფინანსებს.

 

In Sachkhere Durmishidze street d. The reconstruction of the Mossyashvili sports ground began. The fencing will be fenced, the artificial cover will be laid, the lights will be installed; In addition, there will be arranged children's playground, where they will be located The "kauchuki" cover, the exercise equipment will be installed, the bells will be placed. The local budget is funded by reconstruction of this square.