მერია ხალხის სამსახურში

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში სხდომა გაიმართა. კომისიამ 24 მოქალაქის განცხადება განიხილა და ყველა მათგანი დააკმაყოფილა. ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მუხლითა გამოიყო 14 444 ლარი. აღნიშნულით დაკმაყოფილდა 20 მოქალაქე.
განსაკუთრებული შემთხვევების მუხლით გაიცა 3 379 ლარი და დაკმაყოფილდა 3 ბენეფიციარი.
დახმარება გაეწია 1 შშმ პირს და გადაეცა 150 ლარი.
სულ გაიცა 17 974 ლარი.

 

The meeting was held at the Health and Social Services of Sachkhere Municipality. The Commission considered the application of 24 citizens and all of them satisfied. The social protection of sick persons was allocated 14,444 GEL. 20 citizens were satisfied with this.3 379 GEL was issued under special cases and 3 beneficiaries were satisfied.Assistance was provided to 1 disabled person and transferred to 150 GEL.Total amount was 17 974 GEL.