გზისრეაბილიტაცია ჩვენვმუშაობთ ინფრასტრუქტურაჩვენიპრიორიტეტი

სოფელ პასიეთში საავტომობილო გზაზე სამშენებლო პროცესი მიმდინარეობს. რკინა ბეტონის საფარი პროექტის: ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების ქორეთის, კალვათისა და პასიეთის საავტომობილო გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა-ს ფარგლებში მიმდინარეობს. პირველი ეტაპის სამუშაოები ივლისის თვეში უნდა დასრულდეს და ის 1250 მეტს რეაბილიტირებულ გზას გულისხმობს; ხოლო მეორე ეტაპის, ასევე 1250 მეტრის დაგება აგვისტოს ბოლოსთვისაა ნავარაუდევი. აღნიშნული გზის დაფინანსების წყაროა ადგილობრივი ბიუჯეტი და საქართველოს რეგიონული გავითარების ფონდი. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია "ჯთბ გოლდენ ეიჯ" სახელშეკრულებო ღირებულებით 393,000 ლარად.