ქორეთის სასმელი წყლის მოწყობის სამუშაოები დაიწყო!

სოფელ ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლების სასმელი წყლის სისტემების მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოებს შპს "ინდივიდ პარტნიორი ასრულებს". პროექტი გარდამავალია.