განცხადება

მიმდინარე წლის 25 თებერვალს 11 საათზე სოფელ იტავაზის სარიტუალო დარბაზში გაიმართება მოსახლეობის კრება.

კრებაზე განიხილება ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნა - სოფელ იტავაზის ორ დასახლებად (სოფელი იტავაზა, სოფელი დურევი) გაყოფის შესახებ.