ყურადღება!

საჩხერის მუნიციპალიტეტი აცხადებს აუქციონს! საპრივატიზაციო ობიექტს წარმოადგენს სოფელ ჭალაში ბეტონის ქარხნის, ნარჩენი ბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციები. ლითონის კონსტრუქცია არის კოროზირებული.

აუქციონის პირობას წარმოადგენს: აუციონში გამარჯვებულმა უნდა გაიტანოს ტერიტორიიდან მის მიერ შეძენილი ლითონის და ბეტონის კონსტრუქციები. საწყისი ფასია 792 ლარია.

ინტერნეტ აუქციონში მონაწილეობის მისაღებას, საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელია ვე-გვერდიდან პლასტიკური ბარათით ან ელექტრონული საბანკო გარანტიის გამოყენებით (ასეთის არსებობსი შემთხვევაში) ან eauction.ge - ის ანგარიშსწორების სისტემის სერვისის გამოყენებით (სს „ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალში). დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ „ინფორმაცია გადახდებზე“ ან დაგვიკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზზე: 2 601 – 601.