მერია მოქალაქეთა სამსახურში

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიამ მოქალაქეების დასახმარებლად  კიდევ 9 225 ლარი გამოყო. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულებისა და ოქმი N36-ის მიხედვით:

 ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მუხლით 14 მოქალაქეზე გაიცა 6 775 ლარი;

განსაკუთრებული შემთხვევების მუხლით დაკმაყოფილდა 2 ბენეფიციარი და გაიცა 450 ლარი;

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ერთ პირს გამოეყო ერთჯერადი დახმარების სახით 150 ლარი;

სამი მარტოხელა დედის დასახმარებლად  450 ლარი გამოიყო;

ჩერნობილის ავარიის შედეგად დაზარალებუ 3 პირს გაეწია დახმარება სულ 600 ლარის ოდენობით;

მრავალშვილიან 4 ოჯახს გამოეყო 800 ლარი;

მუნიციპალიტეტის მერია მუშაობს მოქალაქეების საკეთილდღეოდ.