ქ. საჩხერეში სკვერი ეწყობა

#საჩხერე
#დაფინანსებისწყარო_ადგილობრივიბიუჯეტი

#ახალისკვერი