სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, სატელეკომუნიკაციო, სარეზერვო, საწვავზე გაწეული ხარჯები - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, სატელეკომუნიკაციო, სარეზერვო, საწვავზე გაწეული ხარჯები