ორშაბათი 23 სექტემბერი, 2019

პეტრე ჭიხორია - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი