პარასკევი 07 ოქტომბერი, 2022

პეტრე ჭიხორია - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი