ოთხშაბათი 20 ნოემბერი, 2019

ვალერი ცუხიშვილი - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი