ოთხშაბათი 30 ნოემბერი, 2022

ანა შუკაკიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი