ხუთშაბათი 28 იანვარი, 2021

ანა შუკაკიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი