ანა შუკაკიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი