პარასკევი 07 ოქტომბერი, 2022

ანა შუკაკიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი