ორშაბათი 23 სექტემბერი, 2019

ანა შუკაკიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი