ორშაბათი 25 სექტემბერი, 2023

მალხაზ შამანაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი