პარასკევი 29 მაისი, 2020

მალხაზ შამანაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი