მიმდინარეობს ტესტირება

მალხაზ შამანაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი