პარასკევი 07 ოქტომბერი, 2022

მალხაზ შამანაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი