ორშაბათი 20 მაისი, 2019

დიმიტრი გოდაბრელიძე - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი