ნათია მუმლაძე - საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

mail: natimumladze10@gmail.com

tel: 595 900 667

აბაშიძე არჩილი - საკრებულოს აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -საინფორმაციო ანალიტიკური და კომუნიკაციებით უზრუნველყოფის საკითხებში

TEL: 599 41 56 17

Mail: archilchala@gmail.com

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი- საკრებულოს აპარატის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

                                                                                                                        იურიდიულ საკითხებში ტარიელ ჩუბინიძე

                                                                                                                        ტელ:595 92 15 31

                                                                                                                        ელ.ფოსტა: tarielchubinidze1957@gmail.com