შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სხდომა ოქმები