ორშაბათი 20 მაისი, 2019

შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სხდომა ოქმები