პარასკევი 19 ივლისი, 2019

შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სხდომა ოქმები