მიმდინარეობს ტესტირება

შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სხდომა ოქმები