ოთხშაბათი 20 ნოემბერი, 2019

თემური ნადირაძე - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი