თემური ნადირაძე - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი