ორშაბათი 14 ოქტომბერი, 2019

თემური ნადირაძე - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი