სიახლეები - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300

სიახლეები

20 ნოემბერს საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველის სხდომა გაიმართება

- 17/11/2017



2017 წლის 20 ნოემბერს 15 საათზე გაიმართება
2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად არჩეული საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი სხდომა

დღის წესრიგი:
1. .#50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება.
2. სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ.
3. ხმისდამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევის შესახებ.
4. საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.
5. საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
6. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ.
7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 
8. საკრებულოს ფრაქციების დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ.
9. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
10. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
11. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ საკითხთა (განათლება, კულტურა, ახალგაზრდობა) კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
13. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.