სიახლეები - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300

სიახლეები

გამრიცხველიანების პროექტი დასრულდა

- 06/11/20172017 წელს დამატებით 1924 აბონენტის გამრიცხველიანება მოხდა. გამრიცხველიანდა 18 სოფელი: გორისა, ცხამი, გაღმამთა, გორიჯვარი, დარყა, ღოდორა, ხვანი, ბახიოთო, დურევი, ეთო, იტავაზა, მოხვა, საკოხია, სპეთი, უზუნთა, ქვემო ხევი, ცხომარეთი, ჭალოვანი.
 
• რეაბილიტირადა ქვესადგურები და სატრასფერო პუნქტები;
• გამოიცვალა 258 ცალი ამორტიზებული საყრდენი და 10 000 მ. სადენი;
• მიმდინარეობს 6/10კვ გადამცემი ხაზების რეაბილიტაციის პროექტი.
• წლის ბოლომდე დამატებით დამონტაჟდება 50-მდე საყრდენი.