სიახლეები - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300

სიახლეები

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიამ 43 მოქალაქეს 16 672 ლარი გამოუყო

- 30/04/2018საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიამ მოქალაქეების სოციალურად დაცვის მიზნით 43 მოქალაქეს 16 672 ლარი გამოუყო. აღნიშნული თანხა გაიცა სპეციალური დებულების მიხედვით და მოიცავდა ავადმყოფთა სოციალურ დაცვას (38 განცხადება), ეპილეფსია (1 განცხადება), განსაკუთრებული შემთხვევა (1 განცხადება) 4 და მეტი შვილიანი ოჯახის დახმარება (1 განცხადება) შშმ პირთა სოციალური დაცვა (2 განცხადება). კომისიამ სულ 46 წერილობითი მოთხოვნა დააკმაყოფილა. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია მოქალაქეების დახმარებას განაგრძობს.