სიახლეები - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300

სიახლეები

საქართველოს მთავრობამ პრიორიტეტები განსაზღვრა!

- 15/11/2017საქართველოს მთავრობის განსაზღვრული პრიორიტეტების მიხედვით, საჩხერის მუნიციპალიტეტში 2018-2021 წლებში თითიქმის უცვლელი დარჩება სამოქმედო გეგმა; რაც თავის მხრივ ინფრასტრუქტურის განვითარების, სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციის პროცესის გაგრძელებას, სოციალურ პროგრამებზე მუშაობას გულისხმობს. ამასთანავე გაგრძელდება განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანდაცვის, თავდაცვისა და სხვა მისთანანის ხელშეწყობა განვითარება.