2017 წელს გაცემული უძრავი ქონება - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
2017 წელს გაცემული უძრავი ქონება