გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჭალოვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ზაალ ლაცაბიძე

Mail: zalikolacabidze@gmail.com

TEL: 599 17 57 74

ია ლომსაძე

Mail: ia.lpmsadze.73@mail.ru

TEL: 577 97 74 30