გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გორისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მედეა ჭრელაშვილი

MAIL: medea chrelashvili@mail.ru

TEL: 551 17 77 34

თორნიკე მარგველაშვილი

MAIL: margvela_89@yachoo.com

TEL: 591974734