გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქალაქ საჩხერის ადმინისტრაციულ ერთეულში - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქალაქ საჩხერის ადმინისტრაციულ ერთეულში

დარეჯან მაკასარაშვილი

TEL: 577 62 84 90

MAIL: darejan.makasarashvili@mail.ru

ნინო ჭიტაძე

TEL: 577 62 84 88

MAIL: ninichitadze@gmail.com

მთვარისა მელაძე

TEL: 577 97 75 00

MAIL:mtvarisa.gori@gmail.com