გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საირხის ადმინისტრაციულ ერთეულში - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საირხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

იამზე ნოზაძე

MAIL: iamze.nozadze.70@mail.ru

TEL: 577 97 74 27

ცირა კაპანაძე

MAIL: cira.kapanadze@mail.ru

TEL: 577 62 86 56