გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სარეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
გამგებლის წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სარეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ფატმან აბრამიშვილი

TEL:  577 977 466

თეა რამზმაძე

MAIL: tea.razmadze.1983@mail.ru

TEL: 577 97 74 68