გენდერი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
გენდერი

ლეილა გოშაძე- ადმინისტრაციული სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერულ და მაღალმთიანობის სტატუსთან დაკავშირებულ საკითხებში

MAIL: lela goshadze1969@mail.ru

TEL:  599 10 01 52