გენდერი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი - sachkhere.gov.ge
:+ 995 435 221300
გენდერი

კიპაროიძე ია - საკრებულოს აპარატის  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გენდერული თანასწორობის საკითხებში

TEL: 558 36 40 40